Prehliadka zvierat

V ríši bocianov

Potykajte si s rodinkou bocianov – bociany čakajú! Ale len do 15.08.2022. Ponáhľajme sa, inak budú bociany opäť na spiatočnej ceste.

Denne 15.00
Trvanie: približne 45 minút
Cena: 3,50 € za osobu

INFORMÁCIE 
A REZERVÁCIE

My Visit

0 Entries Entry

Suggested visit time:

Send List